Justina's photo by Cyril Etien used for the radio show

Justina's photo by Cyril Etien used for the radio show

“Alchemy. Justina Repeckaite”

Posted on December 10, 2020

Šarūnas Nakas, composer and cultural critic, prepared a radio essay Alchemy. Justina Repečkaitė for Lithuanian National Radio :

“It seems like Repečkaitė is some kind of a situational alchemist: her compositions are like life cycles of sonic figures, also, sounds themselves are very materialistic. Processes are quite plant-like, truly organic: withering, germinating, unfolding, wilting, bursting into bloom, blossoming.“

Hear excerpts from Justina’s compositions: Pulsus Flatus Vox (2014), Chartres (2012), Femme.Monologues (2016), Unbennant-2 (2016-2017), Dumtakah (2017), La Cité des Dames (2019),  Fluctuationis (2018).

“The third breeze“ is the new 5 part radio essay cycle by Šarūnas Nakas about prominent Lithuanian composers. He is continuing his previous narrative „Breeze“ and „New Breeze“, now looking at the future rather than the past. Free author’s approach, informal paradoxal parallels and far reaching fields of association – these are only a few culturological features of this cycle.” The 5 parts of “The third breeze“ include these composers: Dalia Raudonikyte-With, Raminta Šerkšnytė, Justė Janulytė, Lina Lapelytė and Justina Repečkaitė.

“Repečkaitė, regis, savotiška situacijų alchemikė: jos kūriniai – tai garsinių figūrų gyvenimai, o ir patys garsai – labai daiktiški. Procesai gana augališki, tikrai organiški: geibstant, skleidžiantis, stiebiantis, vystant, pražystant, išsprogstant.” ; “Tretieji skersvėjai“ – tai naujas Šarūno Nako penkių radijo esė ciklas apie ryškias lietuvių kompozitores. Jis savaip tęsia ankstesniuosius „Skersvėjų“ ir „Naujųjų skersvėjų“ pasakojimus, tačiau dabar atsigręžiama ne į praeitį, bet į naujausius laikus. Laisvas autoriaus požiūris, nevaržomos paradoksalios paralelės ir toli nusidriekiantys asociacijų laukai – tai tik išoriniai šio kultūrologinio ciklo bruožai.”