the poster for Marta Finkelštein's concert

the poster for Marta Finkelštein's concert

Online premiere of Sturnus vulgaris cohibitus

Posted on December 10, 2020

The pianist Marta Finkelštein was playing an online recital 88+ from the Mama studios, streamed on Youtube and still available on the Lithuanian National Radio. For the occasion Justina wrote Sturnus vulgaris cohibitus  for pianist and speakers inside the piano. Watch a video of the concert on contribee.com/kontaktasvnems

Full program:

Gintaras Sodeika. 𝘏𝘺𝘱𝘯𝘰𝘱𝘰𝘮𝘱𝘪𝘤 (for extended piano)
Justina Repečkaitė. 𝘚𝘵𝘶𝘳𝘯𝘶𝘴 𝘷𝘶𝘭𝘨𝘢𝘳𝘪𝘴 𝘤𝘰𝘩𝘪𝘣𝘪𝘵𝘶𝘴 (for pianist and speakers inside the piano)
Martynas Bialobžeskis. 𝘙𝘢𝘯𝘥𝘰𝘮 𝘗𝘪𝘢𝘯𝘰 (for piano and electronics)
Jonas Jurkūnas. 𝘗𝘢𝘮𝘰𝘬𝘢 𝘥𝘶 (for piano and digital guitar)

11.12.2020

Justina’s piece starts at 45:38.

Sturnus vulgaris cohibitus (Common starling confined) for pianist and tiny speakers inside the piano:

“The impact of the lockdown on nature was pronounced, as people were confined at home, animals began to feel freer in cities, pollution and noise levels decreased and birdsong became more audible. Confined at home, I began to watch starling flocks in my garden and listen to their (by my first-impression) non melodic songs. I wanted to capture their voices, turning them into a virtual instrument.

Composition Sturnus vulgaris cohibitus reflects on the idea of confinement. Piano part has a developed rhythmical language and is treated as a percussion instrument with prepared strings inside the big resonating box. Tiny speakers inside the piano play the briefstarling calls which have a timbre function, creating a reverb and later a delay of a played instrument. Expanding it’s register the piece progresses keeping the dependency between piano and tape while symbolizing a bird trapped between the strings, only making sound when struck by piano hammers but still hoping to break free.

Virtual instrument patch created by Kristijonas Naslenas.”

Justina Repeckaite

LT

Paprastasis varnėnas uždarytas

Karantino poveikis gamtai buvo ryškus, žmonėms užsidarius namuose gyvūnai ėmė laisviau jaustis miestuose, užterštumo ir triukšmo lygis sumažėjo ir paukščių giesmės pasidarė girdimesnės. Uždaryta namuose, savo sode pradėjau stebėti varnėnų būrius ir įsiklausyti į jų, iš pirmo žvilgsnio nemelodingas giesmes. Užsinorėjau uždaryti jų balsus į virtualų instrumentą.

Kompozicija Sturnus vulgaris cohibitus atspindi šią uždarymo idėją. Fortepijono partija turi išvystytą ritminę kalbą ir yra traktuojama kaip mušamasis instrumentas su, didelioje rezonuojančioje dežėje, ypatingai paruoštomis stygomis. Nedideli garsiakalbiai fortepijono viduje atlieka trumpus varnėnų klyksmus, kurie turi tembrinę funkciją, sukurdami grojamo instrumentio reverberaciją ir vėliau atsiliekantį aidą. Plėsdamas savo registrą, kūrinys vystosi, išlaikydamas priklausomybę tarp fortepijono partijos ir fonogramos bei simbolizuojantis stygose įstrigusį paukštį, kuris skleidžia garsus tik tada, kai jį smūgiuoja instrumento plaktukai, tačiau nepraranda vilties išsilaisvinti.

Virtualus varnėno instrumentas suprogramuotas Kristijono Našlėno.

Justina Repečkaitė